Privaatsuspoliitika

Nägemisuuringud OÜ privaatsuspoliitika

Käesolevate privaatsustingimustega annab Nägemisuuringud OÜ (registrikood 14544577, aadress Aadress: Sepise tn 9 // Valukoja tn 8 Tallinn Harjumaa 11415) ülevaate tema poolt kogutavatest isikuandmetest, seal hulgas terviseandmetest, et osutada Teile parimat võimalikku nägemise uurimise teenust.

Me küsime Teie isikuandmeid selleks, et osutada Teile teenust, mille olete valinud:

 • Optometristi vastuvõtt;
 • Kontaktläätsede määramine;
 • Laste nägemisuuring;
 • Laste koolieelne nägemisuuring;
 1. Milliseid isikuandmeid me kogume?
 • Kontaktandmed: ees- ja perekonnanimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress;
 • Broneeringu andmed: ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress;
 • Isikut puudutavad andmed: sugu, isikukood, sünniaeg, amet, hobid;
 • Silma terviseandmed: andmed prillide ja/või läätsede kohta, silmapõhja ja sarvkesta seisund, andmed silmade liikuvuse kohta, nägemisteravus ja teised teenuse osutamise raames kogutavad andmed silmatervise kohta;
 • Üldised terviseandmed: tervise üldandmed, sh läbipõetud haigused, allergiad, kasutatavad ravimid, teave silmadega seotud sümptomite ja traumade esinemise kohta.
 1. Nägemisuuringud OÜ kogub isikuandmeid alljärgnevalt:
 • Kontaktandmete esitamisel meie veebilehel või kaupluses;
 • Veebilehe kasutamisel kliendi kontoinfost või küpsiste kaudu;
 • Ostu või tellimuse sooritamisel meie kauplusest;
 • Teenuse osutamisel.
 1. Nägemisuuringud OÜ kasutab Teie isikuandmeid järgnevatel eesmärkidel:
 • Teiega ühenduse võtmiseks juhul kui muutub vastuvõtuaeg;
 • Veendumaks, et osutame teenust õigele inimesele;
 • Teenuse osutamiseks;
 • Teenuse osutamisega seotud kaebuste lahendamiseks;
 • Kampaaniatest teavitamiseks ja uudiskirjade edastamiseks;
 • Mis tahes muu Teile teenuse osutamiseks vajaliku eesmärgi täitmiseks;
 1. Soovides uudiskirja, annate Nägemisuuringud OÜ-le nõusoleku e-posti aadressi ja nime säilitamiseks ning kasutamiseks. Nägemisuuringud OÜ kasutab Teie e-posti aadressi ja nime kaupade ja teenuste kohta pakkumiste saatmiseks ning ostuharjumuste uurimiseks. Nägemisuuringud OÜ vastutab Teie isikuandmete turvalisuse eest. Nägemisuuringud OÜ on rakendanud administratiivseid, infotehnoloogilisi ja füüsilisi meetmeid selleks, et Teie isikuandmed oleks kaitstud. Teie isikuandmetele on juurdepääs üksnes selleks volitatud isikutel. Kõikide isikutega on sõlmitud konfidentsiaalsuskokkulepe.

Kui Te ei soovi enam uudiskirja saada, võite sellest loobuda iga pakkumise juures ära näidatud lingile vajutades.

 1. Küpsised ja muud veebitehnoloogiad:
 • Nägemisuuringud OÜ võib koguda oma kodulehe www.nägemisuuringud.ee külastajate kohta andmeid kasutades selleks küpsiseid või muid sarnaseid tehnoloogiaid (nt IP-aadress, seadmeinfo, asukohateave) ning neid andmeid töödelda;
 • Nägemisuuringud OÜ kasutab andmeid, et tagada kasutusmugavus vastavalt Teie harjumustele; kindlustada parim teenuse kvaliteet; informeerida Teid sisust ja teha soovitusi; muuta reklaamid asjakohasemaks ja tõhustada turunduspingutused; hõlbustada sisselogimist ja andmete kaitsmist. Kogutud andmeid kasutatakse ka Külastajate loendamiseks ning nende kasutusharjumuste fikseerimiseks;
 • Nägemisuuringud OÜ kasutab kahte tüüpi küpsiseid: püsifailid, mis jäävad teie arvutisse ka pärast veebilehelt lahkumist. Neid kasutatakse selleks, et veebileht saaks Teid ära tunda teistkordsel külastusel ja näidata Teile sisu, mille Te olete enda jaoks kohandanud (nt. eelistatud keel või ostukorvi paigutatud tooted). Ajutised failid eemaldatakse Teie arvutist pärast veebilehelt lahkumist või brauseri sulgemist. Ajutised failid on vajalikud Teie kasutusmugavuse parandamiseks Veebilehe külastuse ajal (nt. Tootefiltrite kasutamine, olemasoleva loetelu muutmiseks või vaadatud toodete ajalugu „viimati vaadatud tooted“).
 • Reklaami- ja kolmandate osapoolte küpsiseid kasutavad Nägemisuuringud OÜ partnerite veebilehed. Nende Küpsiste tekkimist Nägemisuuringud OÜ ei kontrolli, seega nende küpsiste kohta saad infot kolmandate osapoolte käest;
 • Enamik veebilehitsejaid lubavad Küpsiseid. Ilma Küpsiseid täielikult lubamata ei ole veebilehe funktsioonid Teile saadaval. Küpsiste ja muude sarnaste tehnoloogiate lubamine või keelamine on Teie kontrolli all läbi enda veebibrauseri sätete, infoühiskonna teenuse seadistuste ja selliste privaatsuse tõhustamise platvormide.
 1. Nägemisuuringud OÜ säilitab kogutud isikuandmeid nii kaua kui see on mõistlikult vajalik teenuse osutamiseks, järgides andmete säilitamise perioodile kohalduvaid õigusakte.
 2. Nägemisuuringud OÜ võib edastada Teie isikuandmeid kolmandatele isikutele nagu näiteks õigusabiteenust osutavale isikule, IT-teenust osutavale isikule, või mis tahes muule isikule, kes osutab Nägemisuuringud OÜ-le teenust.
 3. Nägemisuuringud OÜ vastutab Teie isikuandmete turvalisuse eest. Nägemisuuringud OÜ on rakendanud administratiivseid, infotehnoloogilisi ja füüsilisi meetmeid selleks, et Teie isikuandmed oleks kaitstud. Teie isikuandmetele on juurdepääs üksnes selleks volitatud isikutel. Kõikide isikutega on sõlmitud konfidentsiaalsuskokkulepe.
 4. Teie õigused seoses isikuandmete töötlemisega.
 • Teil on õigus esitada meile järelpäring kogutud isikuandmete töötlemise kohta ja nõuda isikuandmete koopiat;
 • Taotleda ebaõigete isikuandmete parandamist, täiendamist või kustutamist, kui need ei vasta tegelikkusele või neid ei töödelda nõuete kohaselt;
 • Teil on õigus nõuda, et Nägemisuuringud OÜ piiraks Teie kohta isikuandmete kogumist, töölemist või kasutamist.

Juhul kui Teil on küsimusi isikuandmete töötlemise kohta või soovite kasutada mõnd eelpool nimetatud õigust, siis palume saata digitaalselt allkirjastatud avaldus info@nägemisuuringud.ee. Kõigile avaldustele vastame mõistliku aja jooksul, kuid mitte hiljem kui 30 päeva möödudes. Kui olete arvamusel, et Teie andmete töötlemine on seadusevastane on Teil õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

 1. Nägemisuuringud OÜ jätab endale õiguse vajadusel täiendada ja muuta privaatsustingimusi. Muutmisest teavitame Teid kodulehe www.nägemisuuringud.ee, e-posti või mõnel muul viisil.

 

;