fbpx

Broneerimissüsteemi privaatsuspoliitika

Broneeringusüsteemi privaatsuspoliitikaga annab Nägemisuuringud OÜ (registrikood 14544577, aadress Aadress: Sepise tn 9 // Valukoja tn 8 Tallinn Harjumaa 11415) ülevaate tema poolt kogutavatest isikuandmetest, mis on vajalikud nägemise uuringu vastuvõtuaja broneerimiseks. Me küsime Teie isikuandmeid selleks, et osutada Teile teenust, mille olete valinud:

 • Optometristi vastuvõtt;
 • Kontaktläätsede määramine;
 • Laste nägemisuuring;
 • Laste koolieelne nägemisuuring;
 1. Milliseid isikuandmeid me kogume ja miks?

1.1. Nägemisuuringud OÜ küsib Teie käest aja broneerimisel ees-ja perekonnanime ja telefoninumbrit. Loetletud andmed on vajalikud aja broneerimiseks ning Teiega ühenduse võtmiseks. E- posti aadressi sisestamine on vabatahtlik. Juhul kui Te otsustate e- posti mitte sisesta ei saa Nägemisuuringud OÜ saata Teile broneeringu kinnitusmeili. Lisaks ei saa Nägemisuuringud OÜ edastada Teile eraldi antud nõusoleku alusel uudiskirju. Nõusolekut saata uudiskirju on Teil võimalus igal ajal tagasi võtta.

1.2. Nägemisuuringud OÜ kasutab Teie isikuandmeid järgnevatel eesmärkidel;

 • Teiega ühenduse võtmiseks juhul kui muutub vastuvõtuaeg;
 • Veendumaks, et osutame teenust õigele inimesele;
 • Broneeringu kinnituskirja ja uudiskirjade saatmiseks e-postile;
 1. Nägemisuuringud OÜ säilitab kogutud isikuandmeid nii kaua kui see on mõistlikult vajalik teenuse osutamiseks, järgides andmete säilitamise perioodile kohalduvaid õigusakte.
 2. Nägemisuuringud OÜ võib edastada Teie isikuandmeid kolmandatele isikutele nagu näiteks õigusabiteenust osutavale isikule, IT-teenust osutavale isikule, või mis tahes muule isikule, kes osutab Nägemisuuringud OÜ-le teenust.
 3. Nägemisuuringud OÜ vastutab Teie isikuandmete turvalisuse eest. Nägemisuuringud OÜ on rakendanud administratiivseid, infotehnoloogilisi ja füüsilisi meetmeid selleks, et Teie isikuandmed oleks kaitstud. Teie isikuandmetele on juurdepääs üksnes selleks volitatud isikutel. Kõikide isikutega on sõlmitud konfidentsiaalsuskokkulepe.
 4. Teie õigused seoses isikuandmete töötlemisega.
 • Teil on õigus esitada meile järelpäring kogutud isikuandmete töötlemise kohta ja nõuda isikuandmete koopiat;
 • Taotleda ebaõigete isikuandmete parandamist, täiendamist või kustutamist, kui need ei vasta tegelikkusele või neid ei töödelda nõuete kohaselt;
 • Teil on õigus nõuda, et Nägemisuuringud OÜ piiraks Teie kohta isikuandmete kogumist, töölemist või kasutamist.

Juhu kui Teil on küsimusi isikuandmete töötlemise kohta või soovite kasutada mõnd eelpool nimetatud õigust, siis palume saata digitaalselt allkirjastatud avaldus info@nägemisuuringud.ee. Kõigile avaldustele vastame mõistliku aja jooksul, kuid mitte hiljem kui 30 päeva möödudes. Kui olete arvamusel, et Teie andmete töötlemine on seadusevastane on Teil õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

 1. Nägemisuuringud OÜ jätab endale õiguse vajadusel täiendada ja muuta privaatsustingimusi. Muutmisest teavitame Teid kodulehe, e-posti või mõnel muul viisil.

 

Kinnitage, et olete tutvunud ja nõustunud Nägemisuuringud OÜ broneeringusüsteemi kasutustingimustega.

 

 

;